" Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen"

Start
Back/Terug

 

Uit het boek ”oude ambachten en bedrijven achter rijn en ijssel”

 In 1856 vroegen Jan en Louis Hetterscheid , respectievelijk bakker en timmerman , vergunning op de door hen in erfpacht bezeten zuidwestelijke hoek van de Vogeldel  een windkorenmolen te mogen plaatsen.

Hiertegen kwam Pijnappel  wiens molen niet ver van die plek verwijdert stond in het geweer. Hij meende dat er niet de minste behoefte bestond aan nog een molen.

Ook de omwonende boeren maakten bezwaar .

Zij voerden aan dat de molen niet aan de straat kwam te staan en bijgevolg een uitweg over hun gronden zou krijgen.

Zij vonden trouwens iedere windmolen in hun nabijheid “schadelijk en hinderlijk , daar veel paarden door het ronddraaien der molenwieken schuw worden”.

 

De molen werd in 1856 gebouwd door de gebroeders Jan en Louis Hetterscheid en werd rond 1900 een stoommaalderij. In 1927 werd het pand gesloopt.

Nadat de stellingmolen in 1856 door Hetterscheid is gebouwd wordt deze in 1863 verkocht aan bakker Wilhelmus Willemsen uit Heteren, die op zijn beurt de molen in 1886 verkoopt aan Jan Pijnappel van de molen "De Hoop". In 1895 overlijdt Pijnappel en  zijn weduwe, Aleida van Kempen hertrouwt met bakker Jan Roelofsen, die het molenbedrijf overneemt. Op 1 juni 1926 wordt de molen overgenomen door bakker Jan Brouwer uit Westervoort. Een jaar later wordt de molen gesloopt.

 

   
Ik kan er niet achterkomen wie de ouders zijn van deze twee verstokte vrijgezellen, kunt U mij helpen???

 

  

Het laatst bewerkt op dinsdag januari 17, 2023 15:11:17 ( © Copyricht Willy Hetterschijt 2003-2023) Alle rechten voorbehouden.
Start Back/Terug