" Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen"

Start
Voorwoord
Snel overzicht
Alles over de familie
Uit te zoeken
Het beste gen. programma
Gebeutenissen
Uit kranten en bladen.
Uit de boeken..
Oud Westervoort
Westervoort nu
Bronnen
Mijn bezoekers
Externe links
Contact

   

                                                                                               

Beste bezoeker..
Daar de gegevens waar ik jaren aan onderzoek in heb zitten gewoon klakkeloos overgenomen worden door derden heb ik besloten deze niet meer online te zetten. Er is hier sprake van pure plagiaat.

  

Welkom
 
op de genealogische site van Willy Hetterschijt. 

In mijn stamboom onderzoek ben ik op zoek gegaan naar alle 
 nakomelingen in rechte lijn van de
Hettersch(e)(ee)(ei)(ij)(t)(d)(dt) Hedderschee(e),Herderschee,Veldkamp, Bongers
en Boerstallen.

Ik ben tegen gekomen:

15: Franssen Herderschee
91: Herderschee
20: Hetter
11: Hetterich
13: Hetters
63: Hettersche
312: Hetterscheid
297: Hetterscheidt
8: Hetterscheij
9: Hetterscheijt
33: Hetterscheit
76: Hetterschij
117: Hetterschijt
12: Van Hetterscheit
20: Von Hetterschede
11: Von Hetterscheidt

 

Veel plezier !!

Kerkboek Groessen, Duiven en Loo

Copyright 2003 - 2023 Willy Hetterschijt.

Deze genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen

bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik om

tot een uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen.

Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens in zijn

geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt

door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze

dan ook, noch verspreid worden via CD-ROM, BBS of Internet,

zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de

samensteller dezes.

W.H.C.J. Hetterschijt

 

Bezoekersteller

  

Het laatst bewerkt op dinsdag januari 17, 2023 15:11:17 (  Copyricht Willy Hetterschijt 2003-2023) Alle rechten voorbehouden.
Start Voorwoord Snel overzicht Alles over de familie Uit te zoeken Het beste gen. programma Gebeutenissen Uit kranten en bladen. Uit de boeken.. Oud Westervoort Westervoort nu Bronnen Mijn bezoekers Externe links Contact