" Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen"

Start
Back/Terug


 


Het nummeren van de kwartierstaat

We beginnen bij nummer 1: dat ben je zelf, of degene wiens kwartierstaat je wilt nummeren. De verdubbeling van het aantal voorouders komt ook tot uiting in de nummering. Zijn of haar ouders hebben de nummers 2 (verdubbeling van 1) en 3. De vader heeft altijd een even nummer, en de moeder het eerstvolgend oneven nummer.De vader van nummer 45 was dus nummer 90. De moeder nummer 91.

Het nummeren van de stamboom of genealogie

De oudst bekende voorvader krijgt het Romeinse cijfer I. Heeft hij bijvoorbeeld drie zoons, dan krijgen deze respectievelijk. de nummers IIa, IIb en IIc. De dochters worden vermeld bij het gezin van hun ouders, maar volgen zelf niet onder een eigen nummer. De stamboom loopt daar dus "dood". Bij een parenteel krijgen ze wel een eigen nummer, omdat daar zowel de zoons als de dochters worden gevolgd, we krijgen dan ook met meer familienamen te maken. Betreft het een zeer grote familie, dan blijkt dikwijls dat de omvang van het alfabet niet toereikend is. We kunnen dan de a, b, c enz. vervangen door cijfers (dan krijgen we bijvoorbeeld III-1, III-2 enz.).

Elke voorouder in de kwartierstaat was uniek, maar om de gegevens een beetje overzichtelijk te houden is het beter om ze van een nummer te voorzien. Bedenk echter altijd dat wij ons leven aan hun te danken hebben en dat ze in hun bestaan meer waren dan alleen maar een nummer. Ze vervulden een rol in de maatschappij. Zonder hen zouden wij nu niet degene zijn die we nu zijn.

 


 

Genealogie en getallen

Sommige dingen zijn bijna niet te geloven, maar toch is het waar: elke generatie terug betekent een vermenigvuldiging van het aantal voorouders met 2.
In het onderstaande schema staan de theoretische aantallen voor  21 generaties, uitgaande van David (1999) als eerste generatie:

 

generatie

Vanaf jaartal

theoretisch
aantal

waarvan
gevonden

 

I

1999

1

1

Ouders

II

1970

2

2

Grootouders

III

1943

4

4

Overgrootouders

IV

1910-1985

8

3

Betovergrootouders

V

1866-1956

16

8

Oudouders

VI

1834-1903

32

10

Oudgrootouders

VII

1791-1889

64

16

Oudovergrootouders

VIII

1748-1849

128

12

Oudbetovergrootouders

IX

1720-1766

256

6

Stamouders

X

1687-1756

512

2

Stamgrootouders

XI

 

1024

2

Stamovergrootouders

XII

1595-1688

2048

2

Stambetovergrootouders

XIII

1570-1642

4096

3

Stamoudouders

XIV

1540-1627

8192

1

Stamoudgrootouders

XV

1506-1558

16384

2

Stamoudovergrootouders XVI 1480-154432768 2
Stamoudbetovergrootouders XVII 1425-149865536 2
Edelouders XVIII 1378-1455131072 2
Edelgrootouders XIX 1317-1443262144 1
Edelbetovergrootouders XX 1300-1362 524288 2
Edeloudouders XXI 1250-1317 1048576 1
Edeloudgrootouders XXII   2095172  
Edeloudovergrootouders XXIII   4194304  
Edeloudbetovergrootouders XXIV   1677216  
Edelstamouders XXV     
Edelstamgrootouders XXVI     
Edelstamovergrootouders XXVII     
Edelstambetovergrootouders XXVIII     
Edelstamoudouders XXIX     
Edelstamoudgrootouders XXX     
Edelstamoudovergrootouders XXXI     
Edelstamoudbetovergrootouders XXXII     


 

 

  

Het laatst bewerkt op dinsdag januari 17, 2023 15:11:17 (  Copyricht Willy Hetterschijt 2003-2023) Alle rechten voorbehouden.
Start Back/Terug