" Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen"

Start
Windmolen te koop.


 

Uit het boek: “GERMANIA SACRA” Neue folge 18 van het Erzbistum Köln
Die zisterzienserinnenklöster Saarn, Duissern,Sterkrade.

Bearbeitet von Günter von Roden.


 

Uit het boek: “Collectae ad augendam nominum propriorum et Saxonicorum
et Frisiorum scientiam” (pagina 54)

Door Wilhelm Crecelius (Benedictine abbey, Reichsabtei Werden.


 

Uit het boek: “Schriftenreihe für Geschichte und Heimatkunde Duisburg”-pagina 308
door Melcator-Gezellschaft.

Hetterscheidt nicht der Vater der (späteren) Äbtissin zu Duissern…


 
Uit: “De navorser-1856 Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en
geschiedenis” pagina 317.


 

Het weggeven van den helm(V.bl.39, Vr.XXXVII). Alhoewel men uit de aangehaalde
 oorkonde zoude moeten besluiten , dat JOHAN VON KÜKELSHEIM zoude vergund
hebben, om zijnen Helm mit deme zwarten Everskoppe ende mit den wytten Esels oeren,
op zijn (KÜKELSHEIMS) wapenschild te mogen voeren,
komt mij zulks echter onwaarschijnlijk voor.

KÜKELSHEIM mag een ander helmteken gevoerd hebben, de helm zelf zal wel
gelijk geweest zijn aan dien van HETTERSCHEIDT,daar ’t beide adelijke geslachten
waren.Kan de gedane vergunning ook op ’t wapen van KÜKELSHEIM doelen?
Dit geslacht toch voerde in een veld van azuur eenen helm ,turé de front, met een
vederbos van 7 pluimen , de middelste van keel, die regts en links, van zilver, keel
en zilver: ’t helmteeken is eene zuil op een voetstuk (perron?), alles van goud; op de
spits der zuil, is de vederbos van het schild; ’t werd aldus bey den Rittercollegien
aufgeschworen.
Zie VON STEINEN, Westph. Gesch., die ook dl. III. Blz.850. op ’t jaar 1386 van
JOHAN VON KÜKELSHEIM, Drost zu Warden noemt.                                                          Mo.

 

Uit het boek: “Om die wrake wille” van CorienGlaudemans

 

Uit het boek: Het heimelijk gerecht: het Westfaalse veemgerecht en de Noordelijke
Nederlanden in de late middeleeuwen.

 Door J. Kossmann-Putto

 

 

  

Het laatst bewerkt op dinsdag januari 17, 2023 15:11:17 ( © Copyricht Willy Hetterschijt 2003-2023) Alle rechten voorbehouden.
Start Windmolen te koop.