" Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen"

Start
Back/Terug


 


Oud Westervoort, click op een van onderstaande foto's.
Brug in Westervoort


Westervoort had primeur
van eerste grote spoorbrug

De brug bij Westervoort. Deze flessenhals is al eeuwenlang de entree van het dorp waar de Ijssel zich van de Rijn afsplitst.
In 1856 werd de eerste grote spoorbrug in Nederland over de Ijssel bij Westervoort gelegd.
In de loop der jaren werden daar bruggen naast gelegd: voor auto’s en voor fietsers. Verkeer van en naar Arnhem maakt veelvuldig gebruik van deze oeververbinding, waarvan de autobrug in 2010 op de nominatie staat opgeknapt te worden door Rijkswaterstaat. Met het werk is naar schatting zevèntien miljoen euro gemoeid. Onder meer de pijlers en het wegdek moeten worden aangepakt. Op de website van de Historische Kring Westervoort valt te lezen dat al in 1295 melding wordt gemaakt van het Westervoortse veer. Het veer vormt de verbinding met het tegenover gelegen Arnhem. Het duurde eeuwen voor de verbinding verbeterd werd. In 1763 werd een
schipbrug bij Westervoort gelegd. In 1901 kwam er een vaste brugverbinding tot stand. De spoorbrug, waarover eerder in dit artikel wordt gesproken, is tussen 1853 en 1856 gebouwd naar een Brits ontwerp. De markante brug is onlosmakelijk met Westervoort verbonden, niet tot onverdeeld genoegen van alle inwoners. Nogal wat verkeer van en naar Arnhem maakt gebruik van de brug om via Westervoort naar de eindbestemming te rijden. In het verleden hadden met name bewoners van de nabij gelegen woningen last van de treinen die over de rammelende brug denderden. In 1964 voltrok zich bij de brug een ongeluk, waarbij bij twee treinen op elkaar botsten en er 5 doden en 52 gewonden vielen. 28 februari 1978 botsten bij Westervoort ook twee treinen op elkaar waarbij 1 dode en 8 gewonden vielen.

Uit de Gelderlander van 27 januari 2009
Door Marchel Chevalking.

Westervoort gezien vanaf de brugweg. Brug bij Westervoort 1900

Spoorwegbrug bij Westervoort 1901.

     
Brug bij Westervoort 1971 Werkzaamheden aan de brug op
15-12-1946

Brug over de ijssel

     
Brug bij Westervoort 1900    

De rivier de IJssel (of Gelderse IJssel), ter onderscheiding van de Hollandse IJssel is een Nederlandse aftakking van de Rijn. Zij takt bij Westervoort ten oosten van Arnhem af van de Rijn en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk het IJsselmeer. De lengte van de IJssel is ongeveer 125 km. De loop van de rivier volgt de vallei tussen de Veluwe in het westen en de Sallandse Heuvelrug in het oosten, die het IJsseldal genoemd wordt.
 De IJssel is een aftakking van de Rijn die tussen 1000 en 2000 jaar geleden is ontstaan. Zij is een betrekkelijk jonge rivier, maar volgt een al veel langer bestaand dal tussen Veluwe en Salland.

Historische bronnen suggereren dat de IJssel in de Romeinse tijd nog niet bestond. Romeinse geschiedschrijvers tekenden op dat de veldheer Drusus in het jaar 12 v.Chr. een kanaal groef van de Rijn naar het Lacus Flevo (meer op de plaats van Flevoland, huidige IJsselmeer. Dit was onderdeel van een veldtocht naar het huidige Noord Duitsland, met als doel het Romeinse rijk tot aan de Elbe te vergroten. Troepentransport en bevoorrading zou dan met boten via het Lacus Flevo en verder door Friesland hebben kunnen plaatsvinden. Het kanaal werd met succes voltooid, maar het vervolg van de veldtocht mislukte. De Rijn bleef de noordgrens (Limes) van het Romeinse Rijk. Mogelijk heeft Drusus' kanaal (Fossa Drusiana) wel het ontstaan van de huidige bovenloop van de IJssel bevorderd of zelfs veroorzaakt. In ieder geval ontstond in de eeuwen na de Romeinse tijd de Gelderse IJssel en was zij een natuurlijk meanderende rivier. Op het vlak van verkeer en vervoer zijn er buiten de grote toeneming van het verkeer nog tal van veranderingen te melden. In 1774 werd midden door de Pley een nieuwe aftakking voor de IJssel gegraven, bijna 2 km zuidelijker dan de plek waar voorheen de IJssel begon. Het doel was meer Rijnwater naar de IJssel te doen vloeien. Dit was de doorsnijding van de Westervoortse Pleij. Dit werk was noodzakelijk in verband met de verzanding van de IJsselmond. Doel was dan ook de rivier meer stroomsnelheid te geven. In 1775 kwam het kanaal gereed en konden de Rijn- en IJsseldijken worden doorgestoken om zodoende de verbinding tot stand te brengen. 

 

  

Het laatst bewerkt op dinsdag januari 17, 2023 15:11:17 ( © Copyricht Willy Hetterschijt 2003-2023) Alle rechten voorbehouden.
Start Back/Terug