" Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen"

Start
Back/Terug

Wat me opvalt aan deze akte is het feit dat deze is afgegeven door de Nederduits-Hervormde Gemeente, terwijl hiervoor en hierna bijna alle personen Rooms Katholiek zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het laatst bewerkt op 10-mrt-2020 14:57:41 +0100 (  Copyricht Willy Hetterschijt 2003-2020) Alle rechten voorbehouden.
Start Back/Terug